به روز رسانی الگوریتم گوگل، نویسندگی را بسیار رقابتی تر می کند

به روز رسانی الگوریتم گوگل، نویسندگی را بسیار رقابتی تر می کند

  به گزارش  بای رپورتاژ پلتفرم انتشار رپورتاژ و به نقل از blog.hubspot تغییر دیگری در الگوریتم گوگل به معنای تغییر دیگری در استراتژی برای همه ما بازاریابان ورودی است. خوشبختانه، این بار، آنقدر عظیم یا تکان دهنده نیست (می دانیم، شما هنوز از مرغ مگس خوار کنار می آیید، درست است؟)، بلکه تغییر به