قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در گلستان بین ۳۹ تا ۴۴ هزار تومان است

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در گلستان بین ۳۹ تا ۴۴ هزار تومان است

حسین پهلوانان اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در استان گلستان بین ۳۹ تا ۴۴ هزار تومان در نوسان است و اگر کسی تخم مرغ را بیشتر از کیلویی ۴۴ هزار تومان به فروش برساند تخلف کرده است و با آنان برخورد می شود. وی افزود: استان گلستان با تولید روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰